Transportverzekeraars wijzen schade aan uw pallets af indien deze niet aan  EUMOS 40509 voldoen

Voor de zoveelste maal in korte tijd krijgen wij de melding dat transportschade verzekeraars  de schade aan laadeenheden (pallets) afwijzen indien de verlader niet kan aantonen dat zijn laadeenheden (pallets) voldoen aan de Eumos 40509 normering.

Een evolutie die er reeds een aantal jaar zat aan te komen. In 2014 publiceerde Europa de EU richtlijn EN 2014/47 waar er sprake was van deugdelijk verpakte laadeenheden en werd er verwezen naar de Eumos 40509 normering als de referentie van transportveilige laadeenheid.
De Belgische overheid -en in het bijzonder de Vlaamse- nam bij de verwerking tot wetgeving van de EN 2014/47 richtlijn het standpunt in dat laadeenheden (pallets) op Vlaamse wegen MOETEN voldoen aan deze normering! Een bijzonder moedige beslissing maar eentje met gevolgen voor de industrie en verladers.

wanneer men laadeenheden (pallets) op transport zet moeten deze getest zijn en zal men daar het bewijs van moeten voorleggen!

 

Misschien even verduidelijken wie een verlader is: De Verlader: is elke natuurlijke persoon en elke rechtspersoon die de te vervoeren goederen materieel ter beschikking stelt van de vervoerder.
Dit zijn alle bedrijven die goederen over de weg laten vervoeren. Dit zijn er dus heel wat.

Naast voldoen aan de Eumso40509 normering moet een laadeenheid (pallet) ook VERPLICHT beschreven zijn, zodat de vervoerder weet wat hij te vervoeren krijgt.

Deze beschrijving omvat:
1) aard van de lading,
2) buitenafmetingen van de laadeenheid,
3) zwaartepunt van de laadeenheid,
4) gewicht van de totale lading en van elke laadeenheid afzonderlijk,
5) beperkingen bij stapelen en de richting die tijdens het transport moet gevolgd worden,
6) wrijvingscoëfficiënt van de laadeenheid als deze niet in de 12195-1 norm is opgenomen

En last but not least
7) alle informatie vereist voor het juist zekeren van de lading.

Het zal u dan ook niet verwonderen dat we vandaag nog niet bijzonder ver staan met dit alles. Maar de schadeverzekeraars van de vervoerders nemen het heft in handen en verwerpen schade als niet aan deze wettelijke bepalingen is voldaan door de verlader.
Hoe dit alles juridisch zal aflopen is nog koffiedik kijken, maar op het eerste gezicht lijken de vervoerders en hun verzekeraars een punt te hebben. Ook in het CMR-verdrag is de vervoeder ontheven van aansprakelijkheid bij gebrekkige of slechte verpakking.

Bijkomend moet men weten dat bij de algemene vervoersvoorwaarden van de vervoerders, alle schade ten laste van de afzender valt als er geen of gebrekkige informatie gegeven is. Indien blijkt dat ook hier transportverpakking niet stevig genoeg is, wordt de schade afgewezen.

Je kan als verlader maar beter uw bed opmaken voor erin te duiken en u volledig en juist informeren.
Ons advies is duidelijk:

  1.  Laadeenheden die aan de Eumos 40509 voldoen;
  2. Beschrijving van de laadeenheden;
  3. Juiste instructie hoe u wenst dat uw lading gestuwd wordt.

CS-TS kan u op deze punten helpen en bijstaan, wij testen uw laadeenheden volgens Eumos 40509 bij u op het bedrijf, beschrijven uw laadeenheden en maken uw laadinstructie op.

info@cs-ts.be  +32(0)475582203