European Cargo Safety Card

EUMOS 40674 Safety Card

Sedert een aantal jaar is het in België wettelijk verplicht om als verlader bepaalde informatie door te geven aan de vervoeder van uw goederen.  Om deze verplichting tot informatieoverdacht op te lossen, heeft een grote groep Europese technische experts, wetenschappers en bedrijven vanaf 2019 intensief gewerkt aan het opstellen van de norm “EUMOS 40674: Europese veiligheidskaarten”.

Deze Europese Cargo Safety Card (ECSC) is een aanbevolen formaat vastgesteld voor het verzenden van instructies, aanbevelingen, overeenkomsten en andere informatie noodzakelijk om de lading juist te zekeren.

De Europese Cargo Safety Card laat bedrijven toe te voorzien in de verplichte informatieoverdracht aangaande lading en ladingzekering naar de vervoerder en andere betrokkenen, zoals controlediensten of de bestemmeling. Dit bestand kan gekoppeld worden aan de eCMR of ander EDI-bestanden voor informatieverwerking. De overdracht van de veiligheidskaartinformatie laat alle betrokkenen toe inzicht te krijgen in de methoden en middelen om de lading veilig te kunnen vervoeren, dit zowel over de weg, spoor- als zeetransport.

The European Cargo Safety Card

european cargo safety card

European Cargo Safety Card aanvragen

Met deze EUROPEAN CARGO SAFETY CARDS kan u op eenvoudige wijze voldoen aan alle verplichtingen die de wetgever oplegt aangaande informatieoverdracht van de lading.

Dubbel doel veiligheidskaart

Technisch

 • Verantwoordelijke uitgever: Naam, bedrijf en handtekening.
 • Datum van opmaak.
 • Traceerbaarheidscode (AAA-BB-OOO-CCC-DD)
 • Transportmodaliteit waarop de ECSC van toepassing is.
 • Tekeningen of foto’s met twee of meer aanzichten van de reeds gestuwde lading.
 • De vereiste en aanbevolen ladingzekeringsmiddelen die ingezet dienen te worden met de minimaal vereiste waarden voor elk.
 • De gebruikte stuwingsmethode: opsluiten; vergrendelen; direct vastzetten of neersjorren (cominatie is toegelaten).
 • Afmetingen en gewicht van de vracht (Lengte x Breedte x Hoogte) + Positie zwaartepunt van elke laadeenheid indien niet in het midden.
 • Berekening ladingzekering
 • Noodzakelijk persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • (optioneel) Minimale eisen aan het voertuig

Juridisch

 • Toepasselijke regelgeving
 • Andersluidende afspraken op de vervoersvoorwaarden
 • Technisch-juridische aanbevelingen tijdens transport.
 • Vaststelling van speciale instructies voor het transport (Bv.: de verplichting om de sjorspanning van de riemen tijdens transport te controleren en frequentie).
 • Claimperiode, in overeenstemming met CMR
 • Gegevensbeschermingsverklaring.
 • Verantwoordelijkheidsketen, die alle stappen van laden, stuwen en laden weerspiegelt. Transport onder de verantwoordelijkheid van elk van de betrokken partijen.
 • Handtekening van het hoofd of de vertegenwoordiger van het bedrijf.
 • Handtekening van de persoon belast met de berekening van de ladingveiligheidskaart, met identificatie van naam en registratienummer indien van toepassing.
 • Gegevens van de advocaat verantwoordelijk voor de juridische opmaak, met dentificatie van de naam en registratienummer indien van toepassing.
 • Handtekening van de vervoerder, datum, kenteken van de aanhangwagen en acceptatie van het laden en stuwen.

Veel gestelde vragen over de European Cargo Safety Card

Worden de European Cargo Safety Cards gebruikt om overeenkomsten tussen de partijen tot stand te brengen?

Ja, ze worden gebruikt om instructies en/of aanbevelingen door te geven, maar ook om op een heel specifieke manier afspraken tussen de partijen te definiëren, zoals wie de lading moet vastzetten, de gewichtsverdeling moet aangeven, stuwgereedschap moet leveren, enz. De European Cargo Safety Cards (ECSC) kunnen ook worden opgenomen in contracten, of optreden als onderhands contract, ondertekend door de verschillende partijen.

Is het nodig om elke keer dat er een upload wordt uitgevoerd, een ECSC uit te geven?

Nee. Een Euorpean Cargo Safety Card (ECSC) is ontwikkeld voor een ladingsgroep en/of een enkele ECSC kan geldig zijn voor duizenden beladingen, aangezien het diverse gevallen omvat. Elk bedrijf en het betreffende transportbedrijf hoeven het maar één keer te ondertekenen. Het wordt dan geregistreerd bij EUMOS en is onderweg verifieerbaar (door de controlediensten). Het bewijst dat deze overeenkomst bestaat en hoe een lading correct moet worden gestuwd.

Kan de European Cargo Safety Card worden overgedragen aan verschillende vervoerders (hoofdvervoeder, ondervervoerder)?

Ja, er zijn documentbeheerprogramma’s of smartguides waarmee u de bestanden tegelijkertijd naar een groot aantal vervoerders kan sturen voor ondertekening en ter informatie.

Is de ECSC alleen een overeenkomst of ook een certificaat?

ECSC’s worden ondertekend door een gekwalificeerde deskundige. De European Cargo Safety Card kan gebruikt worden als certificaat dat de berekeningen en technieken voldoen aan de geldende regelgeving.

Kunnen video of andere interactieve functies worden toegevoegd aan ECSC's?

Ja, ECSC’s kunnen video’s, podcasts, links en andere functies bevatten via de QR-code.

Welke afdelingen gebruiken ECSC in bedrijven?

Human Resources kan de European Cargo Safety Card gebruiken om personeel op te leiden. De preventiedienst kan ze gebruiken als bijlagen bij haar interne procedures. Kwaliteit kan hen opnemen als onderdeel van hun werkprocedures. Logistics gebruikt ze om vrachtbevestigingsoperaties te volgen en om haar medewerkers op te leiden en aanbevelingen of instructies doorgeven aan transportbedrijven. De administratie kan ze gebruiken om een betere prijs te onderhandelen met de verzekering.

cargo safety card
cargo safety card

Laat uw palletstabiliteit testen

Om uw lading veilig te vervoeren, dient uw lading correct verpakt en bevestigd te zijn op een pallet.  Wil u zeker zijn van uw verpakkingsmethode, laat uw lading testen.

  • Wij komen naar u met onze testbank om uw laadeenheden te testen!
  • U bespaart tijd en kosten omdat u geen voor- en natransport dient te regelen.
  • Uw personeel hoeft niet noodzakelijk bij de test aanwezig te zijn.  Zij kunnen gerust verder werken.
  • Minder verpakkingskost
  • Meer veiligheid in uw warehouse
  • Meer veiligheid tijdens uw transport ( zowel intern als bij weg-spoor zee transport)
  • EUMOS40509 certificering
  • Bij schade geen verzekeringsbetwisting
  • Bij wegcontrole poltitie kan u de verplichten documenten voorleggen.

 

Palletstabiliteit testen op locatie

 • Geen transportkosten
 • Onmiddellijke beschikbaarheid van testresultaten
 • Directe bijsturingen/aanpassingen van uw laadeenheden mogelijk
 • Overhandigen van een “transportveilig certificaat”
 • Geen politionele ophoudingen meer bij controle op de EUMOS 40509 norm (DIN55415)