Wat is een laadeenheid 

De afgelopen dagen is er terug veel te doen rond een aantal zaken in ladingzekeren en pallestabiliteit.

Blijkbaar is het niet voor iedereen duidelijk wat een “laadeenheid” is!

Wel in de verschillende literatuur zijn er 3 definities terug te vinden.

in zeer belangrijke literatuur is er geen definitie opgenomen

  • Richtsnoeren van 2014 voor Europese beste praktijken (European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport)
  • IMO/ILO/UNECE CODE OF PRACTICE FOR PACKING OF CARGO TRANSPORT UNITS (CTU CODE)
  • EN 12195-1

Waar dan wel ?

in art 45 bis wegcode Vlaanderen:

Vlaanderen:
1) § 3. In deze paragraaf wordt verstaan onder laadeenheid: een hoeveelheid goederen die zodanig is gebundeld of op een andere wijze bijeen is gebracht dat de behandeling, de stapeling en de opslag als één verpakkingseenheid kan plaatsvinden.

Waals besluit technische controle langs de openbare weg:

2) Wallonië:
12° de laadeenheid: de gepalletiseerde, verpakte, geconditioneerde of voorbereide lading zodat deze overeenkomstig de geldende wetgeving kan worden behandeld, vervoerd en vastgezet;

In de Eumos40509-2020 norm:
3) Load unit: in the context of this normative, a load unit should be considered as an indivisible piece of cargo in the sense that the complete load unit is protected and/or stabilized by transport packaging.

U ziet 3 verschillende definities die steeds op een andere manier de zaken benaderen. Uiteraard op Vlaams grondgebied is de Vlaams ervan toepassing, in Wallonië uiteraard de Waalse.

De Eumos definities is noodzakelijk voor de het verplicht testen van laadeenheden zoals hierboven in de gewestelijke wetgeving gedefinieerd.

 

Wie meer informatie wenst geef een seintje op 0475/582203 of info@cs-ts.be