Vervoerders laten niet meer alle ladingen toe op hun vrachtwagens

Niet alles kan zomaar op de vrachtwagen.

In 2018 is de wetgeving  ‘ladingzekeren en palletstabiliteit’ in België drastisch gewijzigd. Art 45 bis werd aangepast en de verantwoordelijkheden voor verlader, verpakker en verzender steviger vastgelegd. Sinds deze wijziging, moet de verlader instaan voor laadinstructies van zijn lading. Hij moet zijn pallet beschrijven en deze moet aan de Eumos40509 normering voldoen.

In het verleden werd hier weinig aandacht aan geschonken: hier en daar een CMR- of Cargo verzekeringsmaatschappij die bij schade certificaten ging opvragen, af en toe een politiecontroleur die bij wegcontrole  een verpakking of Eumos40509  certificaat controleerde.  Maar daar bleef het dan ook bij.

Ook bij de vervoerder was er weinig interesse, hij was al tevreden als er überhaupt lading op zijn vrachtwagen geladen werd.

Zoals u waarschijnlijk In de media recent hebt opgemerkt, is er voor de markt wat betreft transport een nieuw tijdperk aangebroken. Er is vandaag de dag heel veel vraag naar transport en het aanbod is relatief laag. Dit maakt dat de vervoerder in een situatie is terechtgekomen waar hij de afgelopen 25 jaar enkel kon van dromen. De vraag is groter dan het aanbod!

Dit alles maakt dat de vervoerder ook zijn eisen stelt. Recent heeft een vervoerder ons gemeld dat hij  geen pallets wou laden als er door de verlader geen Eumos40509 stabiliteitscertificaat overhandigd werd. Dit om de eenvoudige reden dat bij een wegcontrole of schade er van vervoerder dergelijke certificaten worden geëist.  Als deze niet kunnen worden voorgelegd dat volgt er immobilisatie, boetes en heel wat oponthoud.

Het is een evolutie die zich volgens ons verder zal ontwikkelen. Waar de verlader/afzender zich in het verleden vrij weinig zorgen maakte over zijn vervoerder – ze waren er toch voor het uitkiezen- zal hij in de toekomst rekening moeten houden met de eisen van de vervoerder. Voor de vervoerder is de regel: ‘time is money’. Oponthoud en vertragingen door administratieve nalatigheden van zijn verlader/afzender kan hij missen als kiespijn.

Het is niet langer toegestaan om alle mogelijk en onmogelijke goederen op een pallet te gooien en voor transport aan te bieden. Er zijn regels en deze moet men naleven.

Wenst u dit te vermijden? Contacteer ons voor verdere informatie betreft palletstabiliteit en Eumos 40509 normeringen.